Ing. Martin Teyrovský
daňový poradce č. 2442 od roku 1997
auditor č. 2134 od roku 2009

Sarajevská 10
120 00 Praha 2

tel. : + 420 223 000 514
fax: + 420 223 003 546
e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz
www.teyrovsky.cz

   
Praktikovaná odvětví:
nemovitosti
informační technologie
pohledávky
leasing
daň z příjmu fyzických a právnických osob
daň z přidané hodnoty
mezinárodní zdanění
daň z nemovitostí
daň z převodu nemovitostí
zastupování na finančních úřadech
firemní finance
management consulting